HOUR NEW

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εταιρεία "ΑΚΤΙΝΙΟΝ ΑΕΒΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ", αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου www.aktinion.gr και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η χρήση του Ιστότοπου www.aktinion.gr και των υπηρεσιών μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτής της Πολιτικής, της πολιτικής για τα cookies και των Όρων Χρήσης μας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να τα μελετήσετε προσεχτικά και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, να απέχετε από τη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

Ποιες Πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς;
Όταν περιηγείστε στο www.aktinion.gr, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, επικοινωνείτε ή συναλλάσσεστε μαζί μας, συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με εσάς και οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση και με άλλες πληροφορίες (‘Προσωπικά Δεδομένα’). Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται όταν μας τις χορηγείτε οικειοθελώς ή απλά αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο.

Ειδικότερα: i) Αυτόματες πληροφορίες: Δεχόμαστε και αποθηκεύουμε τύπους πληροφοριών που μας δίνετε κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα σε πολλές ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται τα cookies που λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών, όταν ο web browser που χρησιμοποιείτε έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Παρόλο που τις πληροφορίες αυτές δεν τις συλλέγουμε για να τις συσχετίσουμε με συγκεκριμένο χρήστη, είναι πιθανό, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη να επιτρέψουν την ταυτοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό και οι πληροφορίες αυτές αποτελούν ‘προσωπικά δεδομένα’ και τυγχάνουν ανάλογης αντιμετώπισης και προστασίας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για το λειτουργικό σας σύστημα, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address), το όνομα τομέα της συσκευής σας (domain name), το είδος της συσκευής σας (π.χ. smartphone, υπολογιστής,tablet), καθώς και το ιστορικό κίνησής σας στον Ιστότοπό μας (π.χ. σελίδες που επισκεφτήκατε, προϊόντα που είδατε, όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε κλπ.). Μέσω των δεδομένων αυτών, ευελπιστούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
ii) Δεδομένα που μας δίνετε: Δεδομένα που χορηγούνται οικειοθελώς από εσάς όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (π.χ.όταν εγγράφεστε στον Ιστότοπο για να λαμβάνετε το newsletter μας, όταν αγοράζετε ένα προϊόν), περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση αποστολής), τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία εταιρείας, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ), καθώς και το περιεχόμενο τυχόν σχολίων ή αιτημάτων που μας έχετε αποστείλει. Σε περίπτωση που ζητήσετε να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωση και συναίνεση του προσώπου αυτού στην κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην Εταιρεία, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η δε Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας θα σας ζητηθούν, επίσης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (αν επιλέξετε πληρωμή με κάρτα).Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω πληροφορίες καταχωρούνται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας πληρωμών της συνεργαζόμενης τράπεζας, χωρίς να αποθηκεύονται στον Ιστότοπό μας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) επειδή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. όταν ζητάτε να εγγραφείτε στο newsletter μας), ii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω του Ιστότοπου), iii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (π.χ. συμμόρφωση με φορολογική υποχρέωση)  iv) επειδή έχουμε έννομο συμφέρον  να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων και αρχών).  Ειδικότερα, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς: α) Για να ανταποκριθεί σε αιτήματά σας και να σας παρέχει τις υπηρεσίες που της έχετε ζητήσει (π.χ. δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπό της, αποστολή password σε περίπτωση που το ξεχάσετε, εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του newsletter της και διαγραφή σας από αυτή, παροχή πληροφοριών για ένα προϊόν). β) Για τη διαχείριση της μεταξύ μας συναλλαγής (π.χ. διαχείριση παραγγελίας που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστότοπου, ενημέρωσή σας για το υπάρχον απόθεμα, ενημέρωσή σας για τα στάδια διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας, έκδοση σχετικών παραστατικών). γ) Για τη συμμόρφωση με νόμους οι οποίοι επιβάλλουν στην Εταιρεία την επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για κληρώσεις, καθώς και φορολογικές ή τελωνειακές διατάξεις. δ) Για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κακή χρήση του Ιστότοπου ή τυχόν απατηλές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω αυτού, να διερευνήσουμε παραβίαση νόμου ή κανονισμού, καθώς και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, καθώς και αυτή των  χρηστών ή τρίτων. 

Ποιοι έχουν Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Η Εταιρεία δεν πωλεί, ανταλλάσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση: α) Εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας που ενεργούν για λογαριασμό της ως εκτελούντες την επεξεργασία και τη συνδράμουν στη λειτουργία του Ιστότοπου και στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, εταιρείες εκπόνησης ερευνών αγοράς, εταιρείες (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων). β) Επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιστότοπου και δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας (π.χ. προσωπικό της Εταιρείας). γ) Προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίοι μας συνδράμουν στην εκτέλεση και παράδοση παραγγελιών. δ) Πάροχοι πληρωμών/τράπεζες (κατά την εκτέλεση πληρωμής από τον χρήστη μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας). ε) Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, περιλαμβανομένων φορολογικών αρχών, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τα δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρα εκτός Ε.Ε.  Τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο σε χώρες εκτός της ΕΕ εάν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εντολών σας (π.χ. πληρωμές) που προβλέπονται από το νόμο (π.χ. υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων βάσει φορολογικών νόμων) και εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε., η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη προστασία των δεδομένων σας.   

Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και υποχρεωτικών υποχρεώσεών μας. Εάν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση των συμβατικών και υποχρεωτικών υποχρεώσεών μας, διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους (για περιορισμένο χρονικό διάστημα) είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με τις περιόδους διατήρησης αρχείων σύμφωνα με το εμπορικό και φορολογικό δίκαιο.

Τι δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;
Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 GDPR), δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 GDPR), δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 GDPR), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 GDPR) (άρθρο 21 GDPR) και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (άρθρο 20 GDPR. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή (άρθρο 77 του GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
 Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία, αποθηκεύονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος (τυχαίας) απώλειας, καταστροφής ή παραβίασης αυτών. Η Εταιρεία μας κάνει χρήση του πρωτοκόλλου Secure Sockets Layer (SSL), προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα αυτό κρυπτογραφεί τα στοιχεία σας πριν την αποστολή τους μέσω διαδικτύου και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές. Προσωπική ασφάλεια παρέχει στους χρήστες και το password το οποίο ορίζουν κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο, για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να φυλάσσετε καλά τους κωδικούς σας και να τους προστατεύετε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η Εταιρεία, ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων σας από πρόσωπα που θα προσπαθήσουν κακόβουλα να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφαλείας.
 
Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιωτικότητας
Η Πολιτική αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική τακτικά, ώστε να είσαστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική θα τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της εμφάνισής της σε αυτή τη σελίδα, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

Εάν έχετε απορίες, επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Ιστότοπου, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας που θα βρείτε στην αρχή κάθε σελίδας με την ένδειξη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.